Dirigent

Joep van der Oord

Sinds zijn zesde is Joep van der Oord bezig met muziek. Hij speelde jaren in een fanfare, ging daarna naar het conservatorium om schoolmuziek te studeren. Daarnaast orkestdirectie en later ook koordirectie. Tijdens zijn studie begon hij al met dirigeren; eerst vooral harmonie- en fanfareorkesten, maar allengs ook koren.

Als schoolmuziekdocent gaf en geeft hij les op basisscholen en voor muziekschool Waterland ook naschoolse muzieklessen.

Hij voerde veel complete operettes uit met koor, solisten en orkest. Daarnaast was hij  dirigent van popkoren, kinderkoren, een operakoor, vrouwenkoren, klassieke koren, kerkkoren en Рvooral de laatste tijd Рprojectkoren.

Samen met zijn vrouw Sonja zette Joep van der Oord diverse projectkoren op. Daarmee voerde hij o.a. de Krönungsmesse van Mozart, het Stabat Mater van Pergolesi en de Sint Jorismis van Herman Finkers uit. Daarnaast organiseren zij eens in de twee jaar het Korenfestival Edam.

Op dit moment is Joep dirigent van Projectkoor Edam, Sappho in Hoorn, Kerkkoor Sint Caecilia in Edam en – sinds 1 januari 2019 – het Gemengd Koor Broek in Waterland.